Kerncijfers op 31/12/2023

verhuurportfolio: 53.040m2 (5 gebouwen)
bezettingsgraad: 86,2%
ontwikkelingspotentieel: 290.000m2 vloeroppervlakte
waarde van de portefeuille: € 111,2 miljoen
balanstotaal: € 151,1 miljoen
eigen vermogen: € 72,6 miljoen
geconsolideerde schuld: € 61,0 miljoen
netto schuldgraad: 27,2%
   

 

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de halfjaar- en jaarrapporten.